Wawancara..

7 Nov

Manajer SDM (M) wawancara Calon Karyawan (C):
M : Kowe nduwe motor opo ora….?
C : Mboten.
M : Ora ketompo
C : Lho kok mboten ketompo ?
M : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
C : Sak janipun gadhah, ning tasih wonten kampung, gampil mangke kulo beto mriki.
M : Wah malah ra ketompo….
C : lho kok ngoten
M : Tempat parkiré wis sesak.

M : Kowé wis lulus sarjana tenan…..?
C : sampun pak….
M : Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA waé, luwih manutan lan bén mbayaré murah
C : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
M : Malah ora ketompo…..
C : Lho kados pundi to….?
M : Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, yén wis lulus mesti golék kerjo ning perusahaan liyo..

M : Anakmu akèh opo sithik ?
C : Kathah pak
M : Kowé ora ketompo
C : Sebabipun ?
M : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawé uanaaaaaak terus
C : Lha wong namung anak adopsi, kok.
M : Tambah ora ketompo
C. : Lho, lha kok … ?
M : Gawé anak waé aras2en, opo manèh nyambut gawé

M : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ?
C : Dèrèng
M : Kowé ora ketompo
C : Sebabipun ?
M : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané ?
C : Oo, nèk damelan niku sampun ngertos kok
M : Tambah ora ketompo
C : Lho, lha kok … ?
M : Kowé rak mung arep keminter, to ?

M : Kowé biso main Internét ?
C : mBoten
M : Kowé ora ketompo
C : Sebabipun ?
M : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)
C : Wah, sakjanipun nggih saged
M : Tambah ora ketompo
C : Lho, lha kok … ?
M : Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, Ngenték-entekké pulsa !

M : Kowe waras opo ora?
C : Lha, kulo nggih waras to Pak.
M : Ra ketompo…….
C : Kenging nopo …..?
M : Mengko kowe mesthi ora krasan ning kéné.
C : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
M : Malah ra ketompo……
C : Pripun to niki….?
M : Mengko aku duwe saingan……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: